Alle Blogs

Evenwichtsorgaan en menopauze

i282600889682599872._szw1280h1280_
Hormonen zijn chemicaliën die in het ene lichaamsorgaan worden geproduceerd
en in de bloedbaan naar een ander orgaan worden vervoerd,
waar ze functionele activiteit of mogelijk een verandering in een structuur veroorzaken.
 
De twee bekendste vrouwelijke hormonen zijn oestrogeen en progesteron,
ook wel onze geslachtshormonen genoemd.
Andere vrouwelijke hormonen omvatten prolactine, oxytocine,
luteïniserend hormoon, follikelstimulerend hormoon en humaan choriongonadotrofine.
 
Hormonen kunnen een rol spelen bij aandoeningen van het evenwichtsorgaan.
 
Hoewel veel mensen terloops veranderingen in gehoor of evenwicht
hebben waargenomen die verband lijken te houden
met hormonale veranderingen bij vrouwen,
is het onbekend hoeveel vrouwen worden beïnvloed,
welke veranderingen er precies optreden,
wat de oorzaak precies is en wat, als er iets is,
de behandelingen zouden moeten zijn….
 
Een vaag en lastig probleem dus.
 
Het exacte verband tussen hormonen en
vestibulaire aandoeningen is dus vrij onbekend.
 
Welke dingen hebben mogelijk invloed op ons evenwichtsorgaan
rond en na menopauze:
Hormonale veranderingen produceren niet één nette reeks symptomen
die op een precies moment in de tijd optreden.
Van sommige van deze veranderingen is gemeld dat ze de symptomen verhogen
en van sommige is gemeld dat ze de symptomen verminderen.
 
Het idee dat hormonen de symptomen bij vrouwen kunnen verhogen
of een fysiek probleem kunnen veroorzaken, is niet beperkt tot vestibulaire aandoeningen.
 
In de perimenopauze zijn deze hormonale schommelingen het meest heftig.
In de postmenopauze zijn de schommelingen ook nog aanwezig maar minder heftig.
 
Al met al is de overgang van vruchtbare leeftijd naar postmenopauze
een periode van zeer grillige hormoonschommelingen,
welke effect kunnen hebben op ons hele lichaam.
 
Aangezien elke vrouw een uniek hormonaal systeem heeft,
zijn de klachten bij geen enkele vrouw precies gelijk en vaak wisselend.
 
Oestrogeen schommelingen kunnen de volgende klachten veroorzaken :
 • Iets verhoogde stroperigheid van het bloed
 • Lichte toename van hersenvocht
 • Toename van eetlust
 • Angst
 • Nasale benauwdheid
 • Allergie
 • Zwelling rond de buis van Eustachius ( binnenoor )
 • Druk of vol gevoel in de oren
 • Vochtretentie
 • Verhoging triglyceriden in het bloed
 • Verlagen/wisselende bloedsuikerspiegel / insuline ( daardoor misselijk / flauwvallen )
 • Wisselingen in ruimtelijke oriëntatiegevoel hersenen
 • Pijnsensaties
 • Ontstekingsreacties in ons lichaam
 • Beinvloeden gehoor
 
Progesteron schommelingen kunnen de volgende klachten veroorzaken :
 • Vochtafdrijving
 • Verhoging lichaamstemperatuur
 • Hyperventilatie ( angst die paniekaanval triggert )
 • Duizeligheid
 • Flauwvallen
 • Slaperigheid
 • Soms depressie bij gevoeligheid hiervoor
 
Aldosteron :
 • Omdat het hormoon aldosteron (evenals oestrogeen) waterretentie veroorzaakt, veroorzaakt het gecombineerde effect van deze twee stoffen een verschuiving van water naar gevoelige delen van het binnenoor. Dit veroorzaakt vestibulaire symptomen.
 • Het is onbekend hoe de schommelingen precies verlopen in de menopauze.
 
 
Schildklierwerking :
Veranderingen in de werking van de schildklier
( veroorzaakt door hormoonschommelingen van oestrogeen en progesteron )
kunnen mogelijk ook stoornissen in het evenwichtsorgaan veroorzaken.
 
 
Binnenoor-gerelateerde symptomen:
Een aantal binnenoorsymptomen zijn toegeschreven aan de vrouwelijke hormoonschommelingen.
Vrouwen met vestibulaire ( evenwichts- ) stoornissen,
ervaren episodes van duizeligheid, algemene onbalans en / of onevenwichtigheid,
toename van tinnitus, gehoorverlies of verandering,
auditieve ( binnenoor ) volheid en oordruk gemeld
in schijnbare reactie op hormonale schommelingen.
 
De evenwichtsstoornissen kunnen mogelijk ook veroorzaakt worden
door
 
BPPD oftewel draaiduizeligheid
 
Hierover heb ik een aparte blog genaamd draaiduizeligheid
Klik eenvoudig op dat woord om de blog te vinden
in de
 
Niet alleen variëren deze symptomen van de ene vrouw tot de andere,
maar de omstandigheden waarin ze worden ervaren variëren ook !
 
Duizeligheid, auditieve druk en laagfrequent gehoorverlies, misselijkheid, braken
kunnen voorkomen bij een lager oestrogeengehalte
( of hoger progesterongehalte ) in het bloed.
Dit kan voorkomen rondom menopauze / postmenopauze,
waarbij onze hormonen al schommelend een dalende tendens hebben.
 
Er bestaat geen enkele, specifieke test om te bepalen of en wanneer
de binnenoorsymptomen van een vrouw worden veroorzaakt
door hormonale veranderingen.
 
In sommige onderzoeken zijn de bloedspiegels van oestrogeen en progesteron
vergeleken met gehoor- en vestibulaire tests of een symptoomdagboek
dat door de vrouw wordt bijgehouden om te bepalen of er een relatie bestaat.
 
Behandelingen:
 • Een natriumarm dieet om vocht vasthouden te voorkomen
 • Gezonde, verse voeding, vermijd verzadigde vetten zoveel mogelijk.
 • Zes kleine maaltijden per dag om lage bloedsuikerspiegel te voorkomen.
 • Diuretica ( vochtafdrijving )
 • Hormoontherapie om een goede en stabielere hormonale balans te bereiken.
 • Stress voorkomen of behandelen
 • Genoeg slapen / rusten
 • Verminder je takenpakket om meer rust in te bouwen.
 • Antidepressiva ( diazepam )
 • Vestibulair-onderdrukkende geneesmiddelen die worden ingenomen in tijden van verhoogde symptomen en echt aanhoudende, heftige symptomen
 
Medicinale behandelingen kennen mogelijk bijwerkingen.
Deze dienen dus enkel toegepast te worden bij ondraaglijke klachten.
 
Mogelijke verklaringen:
 • Dezelfde factoren die verhoogde reisziekte veroorzaken kunnen ook vestibulaire symptomen veroorzaken.
 • De depressieve eigenschap van progesteron kan decompensatie veroorzaken, wat leidt tot vestibulaire symptomen.
 • Decompensatie verwijst naar een vermindering van het vermogen van de hersenen om te compenseren voor onjuiste balansinformatie van een beschadigd binnenoor
 • Verhoogde triglyceriden veroorzaakt door verhoogde oestrogeenspiegels kunnen leiden tot evenwichts- en gehoorsymptomen.
 • Bloedviscositeit (verdikking) kan de bloedtoevoer naar het binnenoor in gevaar brengen en veranderingen in de vochtbalans veroorzaken. Dit kan gehoor- en/of evenwichtsklachten veroorzaken.
 • Oestrogeen en / of progesteron kunnen symptomen veroorzaken vanwege hun chemische eigenschappen in plaats van hun vloeistofmanipulerende vermogen.
 • Progesteron kan hyperventilatie veroorzaken en leiden tot gevoelens van duizeligheid en ontevredenheid vanwege het effect op de hersenen.
 • Een verhoogde hoeveelheid hersenvocht in en rond de hersenen tijdens de menopauze kan een toename van de druk in het hoofd veroorzaken. Deze druk wordt doorgegeven aan het binnenoor via het cochleaire aquaduct, een natuurlijke tunnel die het binnenoor verbindt met de ruimte rond de hersenen die ruggenmergvocht bevat. De druk kan evenwichts- en/of gehoorklachten veroorzaken.
 • De aanwezigheid van oestrogeen verhoogt de vloeistoffen in het lichaam. Daarom kan een vrouw die symptomen ervaart vanwege een vermindering van lichaamsvloeistoffen ( meer droogheid ) verbetering verkrijgen wanneer de oestrogeenspiegels voldoende worden aangevuld.
 • Als prolactine zwelling veroorzaakt bij stijging van oestrogeen, veroorzaakt het misschien de verhoogde binnenoorsymptomen die vrouwen op deze momenten kunnen ervaren.
 • Verhogingen van oestrogeenspiegels veroorzaken misschien symptomen vanwege een auto-immuunreactie.
 • Verhoogde oestrogeenspiegels leiden tot een daling van de bloedsuikerspiegel, wat misschien duizeligheid en / of ontevredenheid veroorzaakt vanwege het effect op de hersenen.
 • Het verhoogde oestrogeen veroorzaakt een verhoogde eetlust en verhoogd eten. Vrouwen kunnen stoffen eten of drinken waarvoor ze allergisch zijn of die de vochtbalans in het binnenoor veranderen en resulteren in gehoor- en / of evenwichtssymptomen.
 • Verhoogde niveaus van oestrogeen kunnen zwelling rond de buis van Eustachius veroorzaken, wat de middenoorfunctie verstoort. Dit kan, op een nog ongedefinieerde manier, de binnenoorfunctie beïnvloeden en evenwichts- en / of gehoorsymptomen veroorzaken.
 
Conclusie:
 
 • Hormoonschommelingen kunnen tal van klachten veroorzaken in ons lichaam
 • Hormoontherapie kan bij ernstige klachten zorgen voor een betere hormonale balans en vermindering van klachten bij voldoende dosering en juiste verhoudingen van oestrogeen en progesteron.
 
Ga bij klachten altijd naar je huisarts voor nader onderzoek en hulp.
Vaak is er een behandeling voor klachten mogelijk.
Shopping cart
Sidebar
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Shop
Blog
Home
Menu
Wishlist
%d bloggers liken dit: